20120609_2846.jpg
 
 

Den lille unike matprodsenten i Ås

20130602_8621.jpg

Dyster Gård tilbyr kortreist, langtidsmørnet kvalitetskjøtt til privatpersoner og restauranter.

Mørt og smakfullt

Dyra våre beiter på jorder i Ås og er fôret med egenprodusert gress, korn og proteinvekster. Grisene går fritt i skogen og beiter røtter. Alle dyra på Dyster opplever daglig menneskelig kontakt.

Storfe hengemørnes for å skape mørt og smaksrikt kvalitetskjøtt.

Gjennom hele produksjonen legges det stor vekt på kvalitet i alle ledd - noe som gir et produkt med veldig god mørhet og smak. Vi jobber hele tiden med å utvikle driftsmåten for å skape den mest smaksrike maten, med miljø, bærekraft og dyrevelferd sentralt i tankene. 

Kjøp kjøttet direkte fra Dyster Gård

Vi gjør det enkelt for deg å ta vare på den gamle tradisjonen det er å kjøpe slakt rett fra bonden. Vi samarbeider med en lokal kjøttskjærer og tilbyr ferskt, ferdigpakket kvalitetskjøtt i serveringsporsjoner.

20131023_7573.jpg

Om Oss

Dyster Gård er en av seks urgårder i det som i dag er Ås kommune. Gården har vært i familiens eie siden 1899. Johan Bjørneby er femte generasjon, og driver sammen med kona Tove allsidig med ammekuer, frilandsgris, korn og frøproduksjon.

Gården utgjør i dag ca 500 dekar dyrket, og 500 dekar skog. I tillegg leier vi jord og driver til sammen et areal på rundt 1800 dekar. Her dyrkes blant annet korn, raps, grasfrø og åkebønner, samt gras til dyra. 

Vi har drevet med kjøttproduksjon siden 1999, og har i dag 50 mordyr av storfe og 5 purker på gården.