jord-4.jpg

Dyster Gård

Dyster Gård er en av seks urgårder i det som i dag er Ås kommune. Gården har vært i familiens eie siden 1899. Johan Bjørneby er femte generasjon, og driver sammen med kona Tove allsidig med ammekuer, frilandsgris, korn og frøproduksjon.

Gården utgjør i dag ca 500 dekar dyrket, og 500 dekar skog. I tillegg leier vi jord og driver til sammen et areal på rundt 1800 dekar. Her dyrkes blant annet korn, raps, grasfrø og åkebønner, samt gras til dyra. 

Vi har drevet med kjøttproduksjon siden 1999, og har i dag 50 mordyr av storfe og 5 purker på gården.

Verdier

Vi er stolte av å produsere mat, og opptatt av at planter og dyr skal ha det beste utgangspunktet for vekst og trivsel.  

Eiendommen har vi på lån fra tidligere og fremtidige generasjoner, og vi ønsker å forvalte den til beste for ettertiden.

Kontroll over alle steg i matproduksjonen er viktig for oss. På denne måten kan vi tenke kvalitet i alle ledd som skal til for å produsere gode og rene produkter. Samtidig gir oversikten oss mulighet til å stadig utvikle driften vår og eksperimentere oss frem til de beste løsningene for dyr, planter og ferdige produkter.

Å drive så bærekraftig som mulig er et stadig mål for oss, og vi søker aktivt etter nye måter å gjøre dette på. Vi utnytter de lokale ressursene vi har tilgjengelig på gården. Ved å ikke kjøpe kraftfor til dyra, men heller produsere mesteparten av fôret selv, skaper vi kortreist mat og begrenser utslipp. Det som ikke produseres på gården er biprodukter fra lokale produsenter: mask fra et lokalt mikrobryggeri og kålrot fra bønder i nærområdet. 

Les mer om produksjonen her

Historie

20121124_0330.jpg

Dyster Gård er en av seks urgårder i det som i dag er Ås kommune. Dette betyr at gården skriver seg tilbake fra de første bosetningene i området, fra den gangen jegere og sankere forlot sitt liv som nomader til fordel for faste boplasser. Dette skjedde i Norge omkring 2350 f.kr. Derfor er det rimelig å tro at gården er minst 4 000 år gammel, selvom eksakt datering er umulig. Lenge var Dyster den eneste jordbruksboplassen innenfor et område på nærmere 40 000 dekar, som strakte seg fra Østensjøvannet i nord til Såner i syd, avgrenset av bekker på alle kanter. Opp gjennom tiden har området etterhvert blitt stykket opp i mindre gårdsområder.

Ås Stasjon ble utskilt fra Dyster i 1879 og dette var starten på utviklingen av Ås sentrum slik vi kjenner det i dag. 

Navnet Dyster er uhyre gammelt, og betydningen av det er antakelig gått tapt eller endret i tusenårenes løp. Likevel er det sannsynlig at navnet stammer fra det fra det gammelnorske ordet dust,n som betyr støv. Kanskje har vannstøvet eller disen fra Åsmåsan vært navngivende for Dyster.